Cursuri

Curs Expert fiscal

Ocupația de expert fiscal este specificã unui sistem financiar modern și dinamic, având drept competențe principale capacitatea expertului fiscal de a identifica, analiza și calcula impozitele și taxele datorate de către persoanele fizice și juridice.

Curs Expert evaluator de întreprinderi

Expertul  evaluator  de  întreprinderi  este  specialistul  care  participă  la  evaluarea  unei  afaceri,  a  modului  în  care  sunt  valorificate  activele  corporale  şi  necorporale  ale  unei  întreprinderi,  cât  şi  a  potenţialului de viabilitate şi profit al acestor active, văzute ca un întreg.

Curs Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

Responsabilitatea principală a specialistului în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice (controller) este de a furniza consultanţă în procesul de administrare a afacerilor, asistând conducerea în fundamentarea deciziilor prin punerea la dispoziţie de informaţii economice şi financiare corecte, complete şi actuale.