banner
GRATUIT! Cursuri de specializare/perfecționare pentru angajații din IMM-uri și companiile mari

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în calitate de Partener în cadrul proiectului „Creşterea performanţelor angajaţilor prin formare continuă” (cod SMIS 128516), proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 organizează primele cursuri gratuite prin proiectul UGIR FORM de Expert fiscal, Expert evaluator de întreprindere și Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice.

Proiectul sprijină antreprenorii să investească în formarea profesională a angajaților pentru creșterea performanței capitalului uman.
La aceste cursuri pot participa angajații din companiile care activează în sectoarele ce se regăsesc în lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Persoanelor angajate în IMM-uri și întreprinderi mari cu activitate în domeniile eligibile (care au cel puțin 1 cod CAEN principal sau secundar) conform Listei codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Cursurile sunt de perfecționare - Expert fiscal și de specializare - Expert evaluator de întreprinderi și Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economiceși sunt necesare cunoștințe medii în domeniu pentru a participa.

LISTA CODURILOR CAEN

Mențiuni privind eligibilitatea:

  • Persoanele în funcţii de management al firmei, sau persoane angajate în departamentul de resurse umane NU sunt eligibile.
  • Firmele care nu dețin cel puțin un cod CAEN AUTORIZAT din lista eligibilă nu pot trimite angajaţi la curs.
  • Atenţie! Firmele de contabilitate sunt eligibile pentru a înscrie angajați la curs dacă au cel puțin un cod principal sau secundar conform Listei codurilor CAEN.

Cursurile încep în ultima decadă a lunii septembrie 2020 și se vor desfășura on-line, astfel că nu va fi nevoie de prezență fizică într-o anumită zonă (localitate, județ). Se vor forma grupe de curs până în luna aprilie 2021

Cursurile sunt susținute de lectori formatori CECCAR sau specialiști din cadrul CECCAR

Numărul de cursanți pe fiecare grupă va fi de 14 persoane, pentru a menține interactivitatea.

Programul de desfășurare a cursurilor este: 16:00-20:00 în cursul săptămânii și 9:00-13:00 în week-end.

Un angajat se poate înscrie ca opțiune la câte cursuri dorește, dar poate urma numai unul în cadrul proiectului (finantat prin proiect).

Detalii despre programa cursurilor le puteți obține accesând secțiunile dedicate cursurilor:

Preînscrierea la curs se face completând formularul online acesibil AICI

Angajatul înscris va fi contactat de expertul pe regiune pentru a primi asistență în completarea dosarului candidatului.

Preînscrierea pentru cursurile din luna septembrie se face până la data de 14 septembrie 2020, urmând ca persoanelor declarate eligibile sâ le fie oferite locuri în grupele din luna septembrie.

Persoanele care se înscriu ulterior datei de 14 septembrie, sau care nu vor avea loc disponibil în grupele din septembrie, vor fi planificate pentru grupele din următoarea lună. 

Curs Expert fiscal

Ocupația de expert fiscal este specificã unui sistem financiar modern și dinamic, având drept competențe principale capacitatea expertului fiscal de a identifica, analiza și calcula impozitele și taxele datorate de către persoanele fizice și juridice.

Curs Expert evaluator de întreprinderi

Expertul  evaluator  de  întreprinderi  este  specialistul  care  participă  la  evaluarea  unei  afaceri,  a  modului  în  care  sunt  valorificate  activele  corporale  şi  necorporale  ale  unei  întreprinderi,  cât  şi  a  potenţialului de viabilitate şi profit al acestor active, văzute ca un întreg.

Curs Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

Responsabilitatea principală a specialistului în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice (controller) este de a furniza consultanţă în procesul de administrare a afacerilor, asistând conducerea în fundamentarea deciziilor prin punerea la dispoziţie de informaţii economice şi financiare corecte, complete şi actuale.

footer