Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice

Persoanelor angajate în IMM-uri și întreprinderi mari cu activitate în domeniile eligibile (care au cel puțin 1 cod CAEN principal sau secundar) conform Listei codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Cursul de Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice este un curs de specializare și sunt necesare cunoștințe medii în domeniu pentru a participa.

LISTA CODURILOR CAEN

Mențiuni privind eligibilitatea:

 • Persoanele în funcţii de management al firmei, sau persoane angajate în departamentul de resurse umane NU sunt eligibile.
 • Firmele care nu dețin cel puțin un cod CAEN AUTORIZAT din lista eligibilă nu pot trimite angajaţi la curs.
 • Atenţie! Firmele de contabilitate sunt eligibile pentru a înscrie angajați la curs dacă au cel puțin un cod principal sau secundar conform Listei codurilor CAEN.

Cursurile încep în ultima decadă a lunii septembrie 2021 și se vor desfășura on-line, astfel că nu va fi nevoie de prezență fizică într-o anumită zonă (localitate, județ). Se vor forma grupe de curs până în luna noiembrie 2021

Cursurile sunt susținute de lectori formatori CECCAR sau specialiști din cadrul CECCAR

Numărul de cursanți pe fiecare grupă va fi de 14 persoane, pentru a menține interactivitatea.

Programul de desfășurare a cursurilor este: 16:00-20:00 în cursul săptămânii și 9:00-13:00 în week-end.

Un angajat se poate înscrie ca opțiune la câte cursuri dorește, dar poate urma numai unul în cadrul proiectului (finantat prin proiect).

 • Programa completa a cursului de specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice poate fi accesată AICI

Programa cursurilor este următoarea:

Modulul. 1: Controller-ul. Procedurile și procesele de controlling. Funcția de planificare

 • Durata (în ore de pregătire): 12 ore (4 ore de pregătire teoretică;  8 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul  2: Controlling-ul performanței și a poziției financiare

 • Durata (în ore de pregătire): 52 ore (16 ore de pregătire teoretică;  36 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul  3: Raportarea și consilierea managementului

 • Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore de pregătire teoretică;  8 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Evaluare finală

 • Test scris – proba teoretică
 • Proiect – proba practică

Preînscrierea la curs se face completând formularul online acesibil AICI

Angajatul înscris va fi contactat de expertul pe regiune pentru a primi asistență în completarea dosarului candidatului.

Preînscrierea pentru cursurile din luna septembrie se face până la data de 14 septembrie 2020, urmând ca persoanelor declarate eligibile sâ le fie oferite locuri în grupele din luna septembrie.

Persoanele care se înscriu ulterior datei de 14 septembrie, sau care nu vor avea loc disponibil în grupele din septembrie, vor fi planificate pentru grupele din următoarea lună. 

Important! Recunoaștere ore CPD pentru membrii CECCAR

Pentru membrii CECCAR care vor efectua și finaliza cursul de Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice în cadrul proiectului se vor recunoaște în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă din cadrul CECCAR 30 ore CPD din cele 40 ore CPD pentru viza anuală pentru anul în care a fost promovat cursul.

Mai multe cursuri de perfecționare/specializare

Aria de competenţă a specialistului în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice(controller) poate fi atât la nivelul întregii companii, cât şi la nivel de segmente de activitate/ filiale.
Procesele specifice activităţii de controlling se desfăşoară pe două paliere principale: planificare (bugetare, planificare pe termen mediu, planificare strategică) şi verificare (identificare şi analiză a deviaţiilor dintre performanţele realizate şi cele planificate), ambele având ca finalitate raportarea către conducere şi acordarea de asistenţă de specialitate în luarea deciziilor de management. De asemenea, activitatea de controlling se poate concentra asupra a două direcţii de lucru: controlling operaţional (cuprinde activităţi ce ţin de activitatea operaţională a companiei, cum ar fi elaborarea situaţiilor financiare planificate, analiza indicatorilor operaţionali de performanţă economică – de ex. EBIT) şi controlling de investiţii (cuprinde activităţi ce ţin de planificarea, controlul şi raportarea privind activitatea de investiţii a companiei).
Activitatea de controlling se bazează pe colectarea de informaţii din sistemele de contabilitate şi pe prelucrarea acestora cu ajutorul principiilor, ipotezelor şi reglementărilor interne şi externe relevante. Specialistul în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice (controller) lucrează atât independent cât şi în echipă şi poate avea atribuţii de coordonare a altor poziţii, din acelaşi departament sau din altele, limitate la activităţile/procesele relevante pentru activitatea de controlling.
Responsabilitatea principală a specialistului în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice(controller) este de a furniza consultanţă în procesul de administrare a afacerilor, asistând conducerea în fundamentarea deciziilor prin punerea la dispoziţie de informaţii economice şi financiare corecte, complete şi actuale. Controller-ul asigură consultanţă internă de management şi răspunde pentru corectitudinea informaţiilor şi analizelor prezentate, în baza cărora conducerea ia decizii.
Pentru a deveni specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice (controller) este necesară absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, precum şi experienţă de lucru cu sisteme contabile. De asemenea, sunt necesare cunoştinţe aprofundate de economie, finanţe, contabilitate, în special contabilitate de gestiune, management, matematică, statistică, managementul riscului, modelare financiară, evaluare şi planificare, precum şi de legislaţie naţională (de ex. RAS) şi internaţională relevantă (de ex. IFRS).