Despre proiect

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în calitate de Partener în cadrul proiectului „Creşterea performanţelor angajaţilor prin formare continuă” (cod SMIS 128516), proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 organizează împreună cu Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) și Euro Consulting SRL primele cursuri gratuite de Expert fiscal și Expert evaluator de întreprindere.

Proiectul „Creşterea performanţelor angajaţilor prin formare continuă” are ca și obiectiv principal adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la dinamica sectoarelor economice cu pontențial/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI

prin îmbunatățirea accesului egal la învațarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârsta.

Proiectul raspunde in totalitate Obiectivului specific 3.12.: Îmbunatățirea nivelului de cunostințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților, prin constientizarea a minim 400 de angajatori/întreprinderi cu privire la beneficiile invatarii pe tot parcursul vietii dintre care minim 60 vor fi sprijinite prin acțiunile proiectului astfel:

- un numar de minim 1140 de angajati vor fi selectati pentru participarea la activitatile proiectului dintre care minim 120 sunt angajati ce apartin grupei de varsta 55-64 de ani (prin activitatea A1.1);

- 1100 de angajati vor participa la unul dintre cele 5 programe de formare acreditate (A2.1 si A2.2);

- 40 de angajati vor participa la activitatea A3.1 care consta in evaluarea si certificarea competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale;

- dintre cei minim 1140 de angajati participanti la activitatile de formare (A2.1 si A2.2) si validare competente (A3.1) un numar de minim 1092 vor fi certificati;

- minim 36 de intreprinderi vor primi suport in scopul construirii capacitatii acestora de a implementa programe de invatare la locul de munca in cadrul A4.1);

- minim 36 de persoane (unele dintre ele se pot suprapune cu cele certificate anterior) vor participa la Programul de formare Formator pentru a dobandi competentele necesare asigurarii transferului de cunoastere si experienta practica catre alte persoane in cadrul viitoarelor programe de invatare la locul de munca;

- minim 36 de persoane (unele dintre ele se pot suprapune cu cele certificate anterior) vor participa la un bootcamp cu tematica invatarii la locul de munca;

- avand la baza nucleul format in intreprindere din persoanele participante la Cursul de Formator si cele participante la Bootcamp, la nivelul a minim 36 de intreprinderi vor fi constituite echipe/ grupuri de lucru interne care vor fi implicate in elaborarea si

implementarea invatarii la locul de munca;

- la nivelul a minim 3 intreprinderi se vor pilota inca din perioada de implementare a proiectului programe de invatare la locul de munca;

- minim 10 intreprinderi dintre care 6 IMM-uri vor detine capacitatea de a introduce programe de invatare la locul de munca, la maxim 6 luni de la finalizarea proiectului;

- pe toata perioada proiectului cat si in perioada de sustenabilitate intreprinderile si angajatii vor fi implicati in constientizarea, asumarea si integrarea in actiunile proprii a Temelor secundare FSE si a Temelor orizontale POCU.

 

Proiectul urmareste pregatirea profesionala de calitate a capitalului uman din intreprinderile romanesti contemporane si adaptarea  acestora si a organizatiilor in care isi desfasoara activitatea la domeniile competitive definite prin SNC si SNCDI, precum si introducerea  conceptului “Lifelong learning” la nivel de organizatie prin programe specifice de planificare a formarii profesionale si actualizare  permanenta a cunostintelor angajatilor si a viitorilor/ noilor angajati.

Astfel, proiectul raspunde liniilor directoare si obiectivelor din cadrul  Strategiei Naționale privind Învațarea pe tot Parcursul Vieții care prevede finantarea pentru cresterea cererii IPV (proiect co-finantat din  fonduri europene), evaluarea nevoilor de competențe si dezvoltarea unui set de competențe mai cuprinzator (prin actiuni de informare ale  angajatorilor si aflarea nevoilor lor), etc.

Mai mult, proiectul raspunde si Strategiei Naționale pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020 avand inclusa componenta de inovare sociala prin stabilirea unor protocoale de colaborare cu angajatorii, prin furnizarea unor masuri inovatoare de sprijin pentru acestia de tipul mentoratului la locul de munca, etc.