Expert fiscal

Persoanelor angajate în IMM-uri și întreprinderi mari cu activitate în domeniile eligibile (care au cel puțin 1 cod CAEN principal sau secundar) conform Listei codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Cursul de expert fiscal este un curs de perfecționare și sunt necesare cunoștințe medii în domeniu pentru a participa.

LISTA CODURILOR CAEN

Mențiuni privind eligibilitatea:

 • Persoanele în funcţii de management al firmei, sau persoane angajate în departamentul de resurse umane NU sunt eligibile.
 • Firmele care nu dețin cel puțin un cod CAEN AUTORIZAT din lista eligibilă nu pot trimite angajaţi la curs.
 • Atenţie! Firmele de contabilitate sunt eligibile pentru a înscrie angajați la curs dacă au cel puțin un cod principal sau secundar conform Listei codurilor CAEN.

Cursurile încep în ultima decadă a lunii septembrie 2020 și se vor desfășura on-line, astfel că nu va fi nevoie de prezență fizică într-o anumită zonă (localitate, județ). Se vor forma grupe de curs până în luna aprilie 2021

Cursurile sunt susținute de lectori formatori CECCAR sau specialiști din cadrul CECCAR

Numărul de cursanți pe fiecare grupă va fi de 14 persoane, pentru a menține interactivitatea.

Programul de desfășurare a cursurilor este: 16:00-20:00 în cursul săptămânii și 9:00-13:00 în week-end.

Un angajat se poate înscrie ca opțiune la câte cursuri dorește, dar poate urma numai unul în cadrul proiectului (finantat prin proiect).

 • Programa completa a cursului de expert fiscal poate fi accesată AICI

Programa cursurilor este următoarea:

Modul  Nr.1: Angajarea și prestarea serviciilor de consiliere și asistență fiscală

 • Durata (în ore de pregătire): 4 ore ( 2 ore de pregătire teoretică;  2 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul 2 – Conformarea fiscală – calculul și analiza impozitelor și taxei pe valoarea adăugată

 • Durata (în ore de pregătire): 36 ore ( 10 ore de pregătire teoretică;  26 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul 3 – Procedura fiscală și contenciosul fiscal 

 • Durata (în ore de pregătire): 12 ore ( 4 ore de pregătire teoretică;  8 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul 4–investigarea fraudei financiare și fiscale;  expertiza contabilă-fiscală prerogativă a expertului contabil

 • Durata (în ore de pregătire): 8 ore ( 2 ore de pregătire teoretică;  6 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Evaluare finală

 • Test scris – proba teoretică
 • Proiect – proba practică

 

Preînscrierea la curs se face completând formularul online acesibil AICI

Angajatul înscris va fi contactat de expertul pe regiune pentru a primi asistență în completarea dosarului candidatului.

Preînscrierea pentru cursurile din luna septembrie se face până la data de 14 septembrie 2020, urmând ca persoanelor declarate eligibile sâ le fie oferite locuri în grupele din luna septembrie.

Persoanele care se înscriu ulterior datei de 14 septembrie, sau care nu vor avea loc disponibil în grupele din septembrie, vor fi planificate pentru grupele din următoarea lună. 

Important! Recunoaștere ore CPD pentru membrii CECCAR

Pentru membrii CECCAR care vor efectua și finaliza cursul de Expert fiscal în cadrul proiectului se vor recunoaște în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă din cadrul CECCAR 30 ore CPD din cele 40 ore CPD pentru viza anuală pentru anul în care a fost promovat cursul.

Mai multe cursuri de perfecționare/specializare

Ocupația de EXPERT FISCAL este specifică unui sistem financiar modern și dinamic, având drept competențe principale capacitatea expertului fiscal de a identifica, analiza și calcula impozitele și taxele datorate de către persoanele fizice și juridice.

În vederea realizării acestei sarcini, expertul fiscal își începe activitatea prin a culege date semnificative asupra activității potențialului client, în scopul luării deciziei de a accepta sau nu încheierea contractului cu acesta. În funcție de informațiile primite, și după o analiză atentă a acestora, el acceptă sau nu activitatea.

În cazul în care acceptă sarcina, el se asigură în primul rând că, în vederea prelucrării fiscale a datelor, documentele fiscale și contabile respectă forma și modul de întocmire reglementate de legislația în domeniu.

Următorul pas este de a selecta informațiile valabile din punct de vedere legal prin prisma utilității lor la prelucrarea fiscală; ele sunt ordonate și gestionate în funcție de tipul de impozit ce urmează a fi calculat pe baza lor.

În urma analizei fiscale a activității desfășurate de client, el stabilește tipurile de impozite datorate de către client și metodologia pe baza cărora acestea vor fi calculate.

Urmează o activitate foarte importantă a expertului fiscal, aceea a stabilirii bazei impozabile, care se face pe categorii de impozite. Ea constă în calcularea pentru fiecare tip de impozit a valorii la care se va aplica cota de impozit specifică, conform legii.

În final, el calculează efectiv toate impozitele datorate de către client și realizează pe baza acestora declarațiile finale, având grijă să se încadreze în termenele prevăzute de lege.

În afara acestor sarcini specifice, expertul fiscal mai poate asista, la cerere sau din proprie initiativă, pe client cu informații de specialitate și poate oferi soluții legale pentru rezolvarea cerințelor fiscale ale acestuia.

Pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții de eficiență și legalitate, expertul fiscal trebuie să-și organizeze propria activitate în mod optim și să se preocupe de permanenta sa dezvoltare profesională, prin autoinstruire și participarea la cursuri de perfecționare și manifestări de specialitate.

Totodată, expertul fiscal trebuie să aibă calități de comunicare interactivă și să-și poată desfășura

activitatea atât singur, cât și în echipă cu alți experți fiscali sau în colaborare cu alți angajați ai clientului, cum ar fi contabili, consilieri juridici etc.