Expert evaluator de întreprinderi

Persoanelor angajate în IMM-uri și întreprinderi mari cu activitate în domeniile eligibile (care au cel puțin 1 cod CAEN principal sau secundar) conform Listei codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Cursul de expert evaluator de intreprinderi este un curs de specializare și sunt necesare cunoștințe medii în domeniu pentru a participa.

LISTA CODURILOR CAEN

Mențiuni privind eligibilitatea:

 • Persoanele în funcţii de management al firmei, sau persoane angajate în departamentul de resurse umane NU sunt eligibile.
 • Firmele care nu dețin cel puțin un cod CAEN AUTORIZAT din lista eligibilă nu pot trimite angajaţi la curs.
 • Atenţie! Firmele de contabilitate sunt eligibile pentru a înscrie angajați la curs dacă au cel puțin un cod principal sau secundar conform Listei codurilor CAEN.

Cursurile încep în ultima decadă a lunii septembrie 2020 și se vor desfășura on-line, astfel că nu va fi nevoie de prezență fizică într-o anumită zonă (localitate, județ). Se vor forma grupe de curs până în luna aprilie 2021

Cursurile sunt susținute de lectori formatori CECCAR sau specialiști din cadrul CECCAR

Numărul de cursanți pe fiecare grupă va fi de 14 persoane, pentru a menține interactivitatea.

Programul de desfășurare a cursurilor este: 16:00-20:00 în cursul săptămânii și 9:00-13:00 în week-end.

Un angajat se poate înscrie ca opțiune la câte cursuri dorește, dar poate urma numai unul în cadrul proiectului (finantat prin proiect).

 • Programa completa a cursului de expert evaluator de întreprinderi poate fi accesată AICI

Programa cursurilor este următoarea:

Modulul. 1: Analiza preliminară și angajarea misiunii de evaluare

 • Durata (în ore de pregătire): 8 ore ( 4 ore de pregătire teoretică;  4 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul  2:  Analiza diagnostic a afacerii

 • Durata (în ore de pregătire): 12 ore ( 4 ore de pregătire teoretică;  8 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul  3:  Metode de evaluare a afacerilor

 • Durata (în ore de pregătire): 32 ore ( 8 ore de pregătire teoretică;  24 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul 4: Elaborarea rapoartelor de evaluare

 • Durata (în ore de pregătire): 4 ore ( 1 ore de pregătire teoretică;  3 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Modulul 5. Acordarea de consultanţă

 • Durata (în ore de pregătire): 4 ore ( 1 ore de pregătire teoretică;  3 ore de pregătire practică)
 • Test scris (grilă)

Evaluare finală

 • Test scris – proba teoretică
 • Proiect – proba practică

Preînscrierea la curs se face completând formularul online acesibil AICI

Angajatul înscris va fi contactat de expertul pe regiune pentru a primi asistență în completarea dosarului candidatului.

Preînscrierea pentru cursurile din luna septembrie se face până la data de 14 septembrie 2020, urmând ca persoanelor declarate eligibile sâ le fie oferite locuri în grupele din luna septembrie.

Persoanele care se înscriu ulterior datei de 14 septembrie, sau care nu vor avea loc disponibil în grupele din septembrie, vor fi planificate pentru grupele din următoarea lună. 

Important! Recunoaștere ore CPD pentru membrii CECCAR

Pentru membrii CECCAR care vor efectua și finaliza cursul de Expert evaluator de întreprinderi în cadrul proiectului se vor recunoaște în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă din cadrul CECCAR 30 ore CPD din cele 40 ore CPD pentru viza anuală pentru anul în care a fost promovat cursul.

Mai multe cursuri de perfecționare/specializare

Evaluarea unei întreprinderi reprezintă o preocupare centrală pentru specialiştii din diverse domenii de activitate. Problema cunoaşterii cât mai precise a valorii unei firme se pune atunci când are loc o emisiune de titluri de valoare, o vânzare de active sau când se declanşează procedura de reorganizare şi lichidare juridică a unei întreprinderi.

Evaluarea întreprinderilor reprezintă o preocupare pentru analiştii financiari în sensul rezolvării dilemei dintre pretul şi valoarea întreprinderii, căci cu toată multitudinea de metode de evaluare, valoarea întreprinderii rămâne încă o mărime aproximativă şi subiectivă. Optiunea pentru o metodă sau alta este deosebit de dificilă, dar trebuie avut în vedere principiul general potrivit căruia metoda sau setul de metode alese pentru evaluare trebuie să corespundă domeniului de activitate şi specificului întreprinderii.

Expertul care realizează evaluarea are şi rolul de a stabili un pret pentru întreprindere, însă cum aceasta nu este un bun oarecare şi modul de stabilire a pretului său diferă fată de al celorlalte bunuri. Valoarea bunurilor, în general, este dată de aptitudinea lor de a satisface unele nevoi, dar aceasta nu e măsurabilă ca relatie între subiect şi obiect şi nu îşi găseşte o expresie numerică decât în momentul în care subiectul e dispus să achite un anumit  pret pentru a obtine bunul.

Valoarea întreprinderii este o anticipare a sperantei de câştig din vânzarea ei imediată sau din cumpărarea ei pentru exploatarea viitoare. Cele două estimări ale vânzătorului şi ale cumpărătorului, nu sunt în mod necesar egale. Acestea sunt determinate de informatiile de care aceştia dispun, de comportamentul fiecăruia vizavi de risc, de capacitatea de previzionare a fiecăruia. Complexitatea şi dificultatea procesului de evaluare a unei întreprinderi afectează posibilitatea determinării unei valori reale, riguroase şi indiscutabile. O astfel de valoare se poate obtine într-o oarecare măsură, luând în considerare şi combinând mai multe estimări de bază.

Expertul evaluator de întreprinderi este specialistul care participă la evaluarea unei afaceri, a modului în care sunt valorificate activele corporale şi necorporale ale unei întreprinderi, cât şi a potenţialului de viabilitate şi profit al acestor active, văzute acţionând ca un sistem, ca un întreg. El demonstrează competenţe privind: elaborarea şi promovarea ofertei generale de servicii; analizarea preliminară a misiunii de realizat, stabilind obiectivele şi problematica acesteia, estimând durata procesului de evaluare şi condiţiile de îndeplinit pentru buna desfăşurare a activităţilor; negocierea şi întocmirea contractelor privind evaluarea proprietăţilor care fac obiectul misiunii de lucru; organizarea procesului de evaluare, stabilind etapele acestuia, resursele necesare şi întocmind graficul de lucru; culegerea informaţiilor necesare realizării analizei diagnostic a întreprinderii, având în vedere atât mediul intern cât şi cel extern al afacerii; realizarea diagnosticului întreprinderii şi elaborarea concluziilor privind starea de fapt a firmei; alegerea abordărilor adecvate tipului de valoare estimat, stabilirea premiselor de evaluare şi aplicarea metodelor de evaluare specifice pentru determinarea valorii celei mai rezonabile a proprietăţii; formularea concluziilor finale asupra valorii (reconcilierea rezultatelor) şi întocmirea raportului de evaluare.

De asemenea, expertul evaluator de întreprinderi oferă consultanţă pe probleme de specialitate la solicitarea diverşilor clienţi- persoane fizice, autorităţi , diverse instituţii– oferind sugestii pentru adoptarea de decizii avantajoase în conformitate cu particularităţile situaţiilor concrete şi legislaţia în vigoare. Expertul evaluator de întreprinderi demonstrează competenţe fundamentale de comunicare interactivă cu membrii echipei multidisciplinare în care lucrează şi foarte bune abilităţi de comunicare cu toţi cei implicaţi în desfăşurarea evaluării: clienţi, reprezentanţi ai diverselor autorităţi, instituţii, alţi colaboratori.

El dovedeşte o preocupare permanentă pentru propria perfecţionare profesională fiind interesat de actualizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate în scopul oferirii unor servicii de calitate.